Nabídka služeb

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 • daňové poradenství pro právnické a fyzické osoby
 • zpracování daňových přiznání
 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • silniční daň
 • daň z nemovitosti

V rámci nabízených služeb Vám nabízím servis v průběhu roku, můžete se na mě obracet s, žádat o konzultaci, nechat si provést kontrolu svého účetnictví anebo žádat o optimalizaci daňového základu.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • Vedení podvojného účetnictví u začínajících/menších právnických osob
 • Vyhotovení účetní závěrky
 • Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát
 • Záznamní povinnost pro DPH
 • Měsíční výkaznictví dle požadavků klienta

VEDENÍ MZDOVÉ EVIDENCE

 • Kompletní zpracování mezd
 • Zpracování měsíčních přehledů pro Českou zprávu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu